Sala I

Ecce Homo

LUIS DE MORALES (O DIVINO)

Badaxoz, 1510 – 1586
0275 – Ecce Homo
C.1530-1586. ÓLEO/TÁBOA

Annibale Carracci naceu en Bolonia en 1560 onde, xunto co seu irmán Agostino e o seu primo, crea a Academia Desiderosi (1582), modelo das modernas escolas de Belas Artes, na que se promove o estudo ao natural como paso previo á execución do lenzo.

A obra de Luís de Morais, de meticulosidade e detallismo propios da pintura flamenca, caracterízase pola atmósfera atormentada na que viven os seus melancólicos personaxes, dos que se desprende unha intensa vida interior. Entre a súa produción atopamos teas que albergan citas e datos de erudición letrada, froito do trato con clientes ilustrados. En vida obtivo gran éxito chegando, algunhas das súas obras, a ser adquiridas por Felipe II. A enorme produción foi posible grazas a un nutrido taller responsable de moitas copias do mestre pacense, aberto cara ao 1538, nun momento de ebulición artística tanto no ámbito eclesial como civil en Extremadura.

O título deste cadro, provén da frase latina “Ecce Homo”, que se traduce como“Este é o home” usada por Poncio Pilatos ao presentar a Cristo ao Pobo para ser xulgado. Luís de Morales, preséntanos a figura de Cristo sobre fondo negro, coas mans atadas, sostendo a vara de cáñamo e coroado con espiñas, resaltando a súa resignación fronte ao calvario. Próximo a este lenzo, atopamos outra representación do Ecce Homo levada cabo por Juan Correa de Vivar > . Aínda que ambas as obras responden a unha mesma temática, as súas formulacións son moi diferentes. Mentres que Luís de Morales céntrase exclusivamente na figura de Cristo, Juan Correa de Vivar expón unha escena narrativa, colmada de figuras, onde atopamos algúns anacronismos ao representarse aos soldados segundo os costumes do século XVI, o que podería deberse á influencia das representacións do teatro relixioso do momento, no que se recreaban as escenas bíblicas con roupaxes contemporáneas.

Audioguía

Ecce Homo | 0275 - Luis de Morales (O Divino)